Categories
by on September 8, 2018
การทอผ้าเพื่อทำดอกไม้วันเกิด ลักษณะการทอผ้าเกี่ยวกับผลิตช่อดอกไม้รับปริญญา แจกออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี้ ชนิดการถักทอเพื่อที่จะจัดทำช่อดอกไม้รับปริญญาลักษณะที่ 1 - ถักกลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องมือถักกลม (circular knitting) ทำให้ได้ผ้าแนวผ้ายืด ประเภทการทอผ้าเพื่อทำช่อดอกไม้ประเภทที่ 2 - ทอผ้าปกติ Weaving จำเป็นจะต้องมีการวางเส้นด้ายยืน จากนั้นก็พุ่งเส้นด้ายแนวขวาง ทำให้เกิดผ้าที่เป็นผ้าทำช่อดอกไม้ ลักษณะการทอผ้าสำหรับจัดทำช่อดอกไม้รับปริญญาชนิดแยกย่อย ลักษณะการถัก...
218 views 0 likes