Sidney Lackey
by on May 18, 2019
25 views
เสื้อคลุม แบตสำรองหรือไม่ก็ power bank
แนวทางใช้ เสื้อคลุม แบตสำรองหรือ power bank อย่างถูกต้อง ฉบับความรู้
1. เสื้อคลุม แบตสำรองไม่ก็ power bank ส่วนมากประกอบด้วยไส้แบตเตอรี่ Lthium Ion เบอร์ 18650 ที่สามารถชาร์จได้เมื่อใช้งานครั้งแรกจำต้องชาร์จคร่าวๆ 1- 4 ชั่วโมง ไม่ก็ จนกว่าเสื้อคลุม แบตสำรองหรือว่า power bank โชว์สัญลักษณ์ตักเตือนว่าเต็มที่ แบต Li-ion ไม่ต้องชาร์จนานๆก่อนใช้งาน
2. การชาร์จกระแสไฟด้วยกระแสไฟสูงในช่วงเวลาสั้นๆอาจจะเป็นเหตุให้แบตเตอรี่แบบ lithium ทรุดโทรมเร็วขึ้น การชาร์จ เสื้อคลุม แบตสำรองหรือไม่ก็ power bank ด้วยไฟฟ้า 2.1 A ทำการชาร์จได้รวดเร็วก็จริงอยู่ทว่าเป็นเหตุให้แบตเตอรี่ด้านในทั้งเสื้อคลุม แบตสำรองหรือ power bankพร้อมด้วยสมาร์ทโฟน ชำรุดไวยิ่งขึ้นด้วย
3. การชาร์จหลายๆที ไม่มีผลต่อการเพิ่มเติมCycleของแบตเตอรี่แต่อย่างใด
เมื่อแบตเตอรี่หลงเหลือขนาด 70% โชว์ว่าชาร์ตเพิ่ม 30% แปลว่าใช้ไป 0.3cycle ดังนั้น จำนวนรวม cycleของจริงจึงมีผลกับเสื้อคลุม แบตสำรองหรือว่า power bankไม่ก็ไส้แบตลิเทียมหาก เสื้อคลุม แบตสำรองหรือว่า power bank ทำมาจากไส้แบตเตอรี่ ไม่มีมาตราฐาน มีความเป็นไปได้มากที่จะได้ทั้ง ขนาดไม่ตรงตามลักษณะที่สกรีนลงผลิตภัณฑ์ พร้อมกับ อายุการใช้งานก็ต่ำ จึงเป็นสาเหตุของ เสื้อคลุม แบตสำรองหรือไม่ก็ power bank ชำรุดได้โดยง่ายๆและใช้ได้ไม่สมจริงดังคำสื่อโฆษณา
4. ไม่ควรจะใช้เสื้อคลุม แบตสำรองหรือ power bankจนหมดต่อจากนั้นจึงชาร์ต จะก่อให้เกิด discharge rate ที่สูง เป็นผลทำให้ เสื้อคลุม แบตสำรองหรือว่า power bank หมดสภาพเร็วขึ้น เช่นเดียวกับการชาร์จกระแสไฟสูงกับหาก เสื้อคลุม แบตสำรองไม่ก็ power bankพร้อมทั้งแบตลิเทียมจนเกลี้ยงจากนั้นทิ้งไว้เป็นเวลานานจะไม่สามารถทำการชาร์จได้อีก
5. โปรดจดจำไว้ว่าเสื้อคลุม แบตสำรองหรือ power bank ไม่ก็แบตเตอรี่ลิเทียม มีผลกระทบการเสื่อมขึ้นกับความร้อนเป็นพื้น หากหลีกเลี่ยงได้ ไม่ควรจะเก็บรักษาในที่มีอุณหภูมิสูง ได้แก่ รถที่จอดทิ้งไว้กลางแดด ห้องที่มีความร้อน เป็นต้น
6. ระยะเวลาการเสื่อมสภาพของเสื้อคลุม แบตสำรองหรือ power bankหรือไม่ก็ไส้แบตลิเทียม นับจากวันกำเนิด ไม่ใช่วันแรกที่ตั้งต้นเอาไปใช้งาน เนื่องจากแบตเตอรี่มันเป็นกิริยาสะท้อนเคมีส่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับเวลา
สรุป เสื้อคลุม แบตสำรองหรือ power bankหรือไม่ก็แบตลิเทียม ขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิที่สูง, cycle( อายุการใช้งาน )พร้อมทั้งวันเวลาผลิต