Caitlin Wilkin
by on May 18, 2019
43 views
เสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ
เสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ(finger scan ไม่ก็ fingerprint scanner) เป็นเครื่องมือในการโอนถ่ายข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ มาเป็นข้อมูลดิจิทัล
การใช้งาน
เสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการยอมรับอย่างเป็นวงกว้าง ในทุกกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ทางวงจรดูแลรักษาสวัสดิภาพ รายงานช่วงเวลาปฏิบัติงาน วงจรฐานข่าวทะเบียนราษฏร์ ฯลฯ เป้าหมายหลักของการใช้เสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้แก่
การชี้แจงร่างกาย โดยอาศัยหลักการที่ว่าลายพิมพ์นิ้วมือทุกท่านมีความแตกต่างกัน
การทดแทนการใช้บัตร ตัวอย่างเช่น บัตร ATM, Credit card, Smart card
หลักทำหน้าที่เสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ
จุดหลักของเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ
• เสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นประเภท Optical เซ็นเซอร์ คุณภาพสูง ที่วางนิ้วเป็นกระจกต้านทานรอยขีด, คราบน้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )
• เสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm ประเภทชี้แจงคุณสมบัติเฉพาะของลายพิมพ์นิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่แม่นสูงสุด
เสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือทำให้ไม่มีตัวปัญหากำหนดลายนิ้วมือผิดคนเมื่อใช้กับจำนวนคนเยอะๆ
(Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)
• เสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับจำนวนรวมคนสูงสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายนิ้วมือ) โดยที่ความเร็วไม่ลด
(High Performance (Up to 4000 user identification)
เสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนพร้อมกับตรวจทานลายพิมพ์นิ้วมือได้เร็วไว หนักแน่น ไม่เซซวนเมื่อใช้ในช่วงเวลายาวๆ
(Fast recognition ( Verification time/identification time)
กรรมวิธีการทำงานของเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ
การทำงานของเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือเครื่องสแกนนิ้วมือขบวนการที่ 1.ตรวจสอบภาพลายนิ้วมือ
การทำงานของเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 2.สกัดภาพพร้อมกับเก็บสำรองสีของ Pixel ทิวภาพลายพิมพ์นิ้วมือเป็น ขาว/ดำ หรือว่า 0,1
หน้าที่ของเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 3.กระจายทิวภาพลายพิมพ์นิ้วมือให้บางลง เป็นเหตุให้ สัดส่วนข่าวสารเบาบางด้วย
หน้าที่ของเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 4.ชี้จุดที่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นพื้นที่เส้นนูนไม่ก็ริม(ridge)
หน้าที่ของเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 5.ดึงจุดที่เป็น เอกลักษณ์ทั้งปวงออกมา
การทำงานของเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆหรือเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 6.ตรวจสอบลายนิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายนิ้วมือ