Laurence Murillo
by on September 8, 2018
236 views
ช่อดอกไม้การทอผ้าเพื่อทำดอกไม้วันเกิด
ลักษณะการทอผ้าเกี่ยวกับผลิตช่อดอกไม้รับปริญญา แจกออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี้
ชนิดการถักทอเพื่อที่จะจัดทำช่อดอกไม้รับปริญญาลักษณะที่ 1 - ถักกลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องมือถักกลม (circular knitting) ทำให้ได้ผ้าแนวผ้ายืด
ประเภทการทอผ้าเพื่อทำช่อดอกไม้ประเภทที่ 2 - ทอผ้าปกติ Weaving จำเป็นจะต้องมีการวางเส้นด้ายยืน จากนั้นก็พุ่งเส้นด้ายแนวขวาง ทำให้เกิดผ้าที่เป็นผ้าทำช่อดอกไม้
ลักษณะการทอผ้าสำหรับจัดทำช่อดอกไม้รับปริญญาชนิดแยกย่อย
ลักษณะการถักทอเพื่อจัดทำช่อดอกไม้ชนิดที่ 1 single jersey - การถักแบบนี้จะได้ผ้าเรียบ ไม่ก็ในท้องตลาดรู้จักกันในนามผ้า single
ประเภทการทอเกี่ยวกับทำช่อดอกไม้รับปริญญาลักษณะที่ 2 RIB - ทอจะได้ผ้า RIB หรือไม่ก็ผ้าหล่อบุ้ง จะมีประเภทแยกย่อยในการถักอีก ยกตัวอย่างเช่น Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้รูปแบบของผ้าที่่มีแนวไม่เหมือนกัน เหมาะสำหรับการทำ คอดอกไม้วันเกิด ไม่ก็เสื้อสุภาพสตรีที่มีความอ่อนตัว
ประเภทการทอผ้าเกี่ยวกับทำช่อดอกไม้รับปริญญาประเภทที่ 3 จูติ - ผ้าลักษณะคล้ายกับ Lacoste เหมาะสำหรับทำเสื้อโปโล ต้องดูจากแบบผ้าจริงจะเห็นความแตกต่างชัดแจ้ง
ประเภทการทอผ้าเพื่อจัดทำรับจัดดอกไม้ประเภทที่ 4 Interlock - ผ้าลักษณะเหมือนกับ Lacoste เหมาะกับผลิตเสื้อโปโล จำเป็นจะต้องดูจากตัวอย่างผ้าจริงจะเห็นความเหลื่อมล้ำชัดแจ้ง
ลักษณะการถักทอเกี่ยวกับผลิตช่อดอกไม้รับปริญญาอย่างที่ 5 การทอสลับ
การ นำเราด้ายถัก 2 ตัวขึ้นไปมาทอสลับที่ความถี่เยอะๆ ตัวอย่างเช่น หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะทำให้ผ้าที่ได้ออกมามีลวดลายที่ไม่ต่างจากการทอเต็มนัก
ประเภทการทอผ้าเกี่ยวกับจัดทำดอกไม้วันเกิดชนิดที่ 6 การทอ ผ้าริ้ว
ในการทอผ้าริ้วนั้นมีแนวทางทำงานอยู่ 2 ลักษณะ
1. ใช้ Yarn dyed หรือด้ายถักย้อมสีแล้ว
2. การใช้ด้ายถักต่างชนิด
ประเภทการทอเพื่อที่จะจัดทำช่อดอกไม้รับปริญญาชนิดที่ 7 การทอผ้า Body Size
คือการทอผ้ากลมแบบหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีปริมาตร เท่าๆ กับ ตัวเสื้อเลย โดยไม่มีตะเข็บ เพราะว่าผ้ายืดที่ออกมามีขนาดทัดเทียมกับตัวช่อดอกไม้รับปริญญาเลย