Reece Butz
by on September 7, 2018
149 views
ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ
ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ(finger scan หรือ fingerprint scanner) เป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ มาเป็นข่าวสารดิจิทัล
การใช้งาน
ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการวางใจอย่างเป็นวงกว้าง ในทุกกลุ่ม ได้แก่ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย บันทึกช่วงเวลาปฏิบัติงาน ระบบฐานข่าวทะเบียนราษฏร์ เป็นอาทิ เป้าหมายหลักของการใช้ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้แก่
การชี้ระบุตัวตน โดยอาศัยแนวคิดที่ว่าลายนิ้วมือทั้งหมดมีความไม่เหมือนกัน
การชดเชยการใช้บัตร เช่น บัตร ATM, Credit card, Smart card
หลักการดำเนินการขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ
จุดดีของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ
• ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นลักษณะ Optical เซ็นเซอร์ คุณค่าสูง พื้นที่รองนิ้วเป็นกระจกต้านทานรอยขีดข่วน, คราบน้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )
• ขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm ลักษณะพิสูจน์ลักษณะเฉพาะของลายพิมพ์นิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่เที่ยงตรงมากที่สุด
ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือทำให้ปราศจากปมปัญหาบันทึกลายนิ้วมือผิดตัวเมื่อใช้กับปริมาณคนมาก
(Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)
• ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับจำนวนรวมผู้ใช้งานได้มากสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายพิมพ์นิ้วมือ) โดยที่ความรวดเร็วไม่ต่ำลง
(High Performance (Up to 4000 user identification)
• ขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนกับตรวจสอบลายนิ้วมือได้ว่องไว ปลอดภัย ไม่เซซวนเมื่อใช้ในช่วงเวลายาวๆ
(Fast recognition ( Verification time/identification time)
ขบวนการการปฏิบัติงานของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ
การทำงานของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 1.ตรวจรูปภาพลายพิมพ์นิ้วมือ
หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 2.สกัดทิวภาพและเก็บสำรองสีของ Pixel ทิวภาพลายพิมพ์นิ้วมือเป็น ขาว/ดำ ไม่ก็ 0,1
หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 3.ปรับภาพลายพิมพ์นิ้วมือให้น้อยลง ทำให้ ขนาดข่าวสารน้อยลงด้วย
หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 4.บ่งบอกจุดที่ เป็นลักษณะเฉพาะที่เป็นตำแหน่งเส้นพองหรือว่าขอบ(ridge)
การทำงานของขายกล้อง IP Cameraกล้องวงจรปิด Personetหรือเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 5.แสดงตำแหน่งที่เป็น คุณสมบัติเฉพาะทั้งปวงออกมา
หน้าที่ของขายกล้อง IP Cameraจำหน่ายกล้อง IP Cameraหรือเครื่องสแกนนิ้วมือวิธีการที่ 6.ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ